محاسبه هزینه ارسال

متاسفانه در بعضی مواقع تعداد اندکی از خریداران ایمیل های ناپسندی در مورد هزینه ارسال برای فروشگاه ارسال می کنند که به این نتیجه رسیدیم در این مورد توضیحاتی برای خریداران قید نمایم :

خریداران توجه داشته باشند هزینه ارسال شامل موارد زیر می باشد :

۱- هزینه پستی (محاسبه بر اساس وزن بسته و مسافت مبدا تا مقصد, شروع قیمت از ۴۲۰۰ تومان)

۲- حق بیمه (۶۵۰ تومان)

۳- مالیات (۴۲۰ تومان تا ۲۰۰۰ تومان)

۴ – هزینه بسته بندی (بین ۲۰۰۰ تومان تا ۸۰۰۰ تومان [به ابعاد کارتن بستگی دارد] توسط شرکت پست دریافت می شود)

۵- هزینه جمع آوری بسته که شرکت پست برای بسته های پست پیشتاز از شرکت دریافت می کند (هر بسته ۳۵۰۰ تومان)

با یک حساب ساده متوجه خواهید شد فروشگاه نه تنها سودی از هزینه ارسال نخواهد برد بلکه برای هر بسته ۵۰ درصد هزینه را نیز باید به شرکت پست بپردازد.

تمامی این موارد را می توانید در سایت شرکت پست پیگیری نماید.